Årskurs 2

Masterprogram, inbyggda system (TEBSM), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En kurs i forskningsmetodik, motsvarande II2202 eller AK2036, är obligatorisk i åk 1 eller åk 2
7,5 hp 7,5
EH2760 Projektstyrning 6,0 hp 4,5 1,5
MF2063 Inbyggda system projektkurs 9,0 hp 3,0 6,0

Inriktningar

Kurser för International Dual Degree, Khalifa University

Studenterna följer ett av spåren inom programmet.

Kurser för International Dual Degree, UESTC

Studenterna följer spåret Inbyggd elektronik (INEL).

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Obligatorisk kurs för spår International Dual Degree, UESTC:

High-Speed Electronics (ännu ej inrättad, namnet kan komma att ändras).

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En kurs i forskningsmetodik, motsvarande II2202 eller AK2036, är obligatorisk i åk 1 eller åk 2
7,5 hp 7,5
EH2760 Projektstyrning 6,0 hp 4,5 1,5
MF2063 Inbyggda system projektkurs 9,0 hp 3,0 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IS2500 RFID System 7,5 hp 7,5
DD2425 Robotik och autonoma system 9,0 hp 3,5 5,5
EK2360 Projektkurs i mikrosystemteknik 7,5 hp 7,5
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
II2300 Processer för produktrealisering I 7,5 hp 7,5

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En kurs i forskningsmetodik, motsvarande II2202 eller AK2036, är obligatorisk i åk 1 eller åk 2
7,5 hp 7,5
EH2760 Projektstyrning 6,0 hp 4,5 1,5
MF2063 Inbyggda system projektkurs 9,0 hp 3,0 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EQ2415 Maskininlärning och dataanalys 7,5 hp 7,5
ID2201 Distribuerade system, grundkurs 7,5 hp 7,5
ID2213 Logikprogrammering 7,5 hp 7,5
IL2217 Digital konstruktion med HDL 7,5 hp 7,5
DD2425 Robotik och autonoma system 9,0 hp 3,5 5,5
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp 7,5
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
II2300 Processer för produktrealisering I 7,5 hp 7,5
IL2225 Hårdvarukonstruktion i ASIC och FPGA för inbyggda system 7,5 hp 7,5
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 hp 7,5

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En kurs i forskningsmetodik, motsvarande II2202 eller AK2036, är obligatorisk i åk 1 eller åk 2
7,5 hp 7,5
EH2760 Projektstyrning 6,0 hp 4,5 1,5
MF2063 Inbyggda system projektkurs 9,0 hp 3,0 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ID2201 Distribuerade system, grundkurs 7,5 hp 7,5
ID2207 Moderna metoder inom Software Engineering 7,5 hp 7,5
IS2500 RFID System 7,5 hp 7,5
DD2425 Robotik och autonoma system 9,0 hp 3,5 5,5
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp 7,5
EK2360 Projektkurs i mikrosystemteknik 7,5 hp 7,5
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
ID2202 Kompilatorer och exekveringsmiljöer 7,5 hp 7,5
II2300 Processer för produktrealisering I 7,5 hp 7,5
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer 7,5 hp 7,5

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.