Årskurs 2

Masterprogram, inbyggda system (TEBSM), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En kurs i forskningsmetodik, motsvarande II2202 eller AK2036, är obligatorisk i åk 1 eller åk 2
50646 7,5 7,5
EH2760 Projektstyrning 51021 6,0 4,5 1,5
MF2063 Inbyggda system projektkurs 50791 9,0 3,0 6,0

Inriktningar

Spår, International Dual Degree, Khalifa University (INDD)

Kurser för International Dual Degree, Khalifa University

Studenterna följer ett av spåren inom programmet.

Spår, International Dual Degree, UESTC, Kina (INDK)

Kurser för International Dual Degree, UESTC

Studenterna följer spåret Inbyggd elektronik (INEL).

Spår, inbyggd elektronik (INEL)

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Obligatorisk kurs för spår International Dual Degree, UESTC:

High-Speed Electronics (ännu ej inrättad, namnet kan komma att ändras).

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En kurs i forskningsmetodik, motsvarande II2202 eller AK2036, är obligatorisk i åk 1 eller åk 2
50646 7,5 7,5
EH2760 Projektstyrning 51021 6,0 4,5 1,5
MF2063 Inbyggda system projektkurs 50791 9,0 3,0 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
IS2500 RFID System 50404 7,5 7,5
DD2425 Robotik och autonoma system 50973 9,0 3,5 5,5
EK2360 Projektkurs i mikrosystemteknik 51042 7,5 7,5
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs 51070 7,5 7,5
II2300 Processer för produktrealisering I 50576 7,5 7,5

Spår, inbyggd mjukvara (INMV)

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En kurs i forskningsmetodik, motsvarande II2202 eller AK2036, är obligatorisk i åk 1 eller åk 2
50646 7,5 7,5
EH2760 Projektstyrning 51021 6,0 4,5 1,5
MF2063 Inbyggda system projektkurs 50791 9,0 3,0 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EQ2415 Maskininlärning och dataanalys 51050 7,5 7,5
ID2201 Distribuerade system, grundkurs 50656 7,5 7,5
ID2213 Logikprogrammering 50605 7,5 7,5
IL2217 Digital konstruktion med HDL 50530 7,5 7,5
DD2425 Robotik och autonoma system 50973 9,0 3,5 5,5
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 51123 7,5 7,5
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs 51070 7,5 7,5
II2300 Processer för produktrealisering I 50576 7,5 7,5
IL2225 Hårdvarukonstruktion i ASIC och FPGA för inbyggda system 50409 7,5 7,5
ID1217 Programmering av parallella system 60595 7,5 7,5

Spår, inbyggda plattformar (INPF)

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En kurs i forskningsmetodik, motsvarande II2202 eller AK2036, är obligatorisk i åk 1 eller åk 2
50646 7,5 7,5
EH2760 Projektstyrning 51021 6,0 4,5 1,5
MF2063 Inbyggda system projektkurs 50791 9,0 3,0 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ID2201 Distribuerade system, grundkurs 50656 7,5 7,5
ID2207 Moderna metoder inom Software Engineering 50654 7,5 7,5
IS2500 RFID System 50404 7,5 7,5
DD2425 Robotik och autonoma system 50973 9,0 3,5 5,5
DD2423 Bildbehandling och datorseende 50972 7,5 7,5
EK2360 Projektkurs i mikrosystemteknik 51042 7,5 7,5
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs 51070 7,5 7,5
ID2202 Kompilatorer och exekveringsmiljöer 50655 7,5 7,5
II2300 Processer för produktrealisering I 50576 7,5 7,5
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer 60739 7,5 7,5

Spår, inbyggd styr- och reglerteknik (INSR)

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En kurs i forskningsmetodik, motsvarande II2202 eller AK2036, är obligatorisk i åk 1 eller åk 2
50646 7,5 7,5
EH2760 Projektstyrning 51021 6,0 4,5 1,5
MF2063 Inbyggda system projektkurs 50791 9,0 3,0 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EQ2415 Maskininlärning och dataanalys 51050 7,5 7,5
IL2217 Digital konstruktion med HDL 50530 7,5 7,5
DD2425 Robotik och autonoma system 50973 9,0 3,5 5,5
DD2423 Bildbehandling och datorseende 50972 7,5 7,5
EK2360 Projektkurs i mikrosystemteknik 51042 7,5 7,5
EL2620 Olinjär reglering 50991 7,5 7,5
II2300 Processer för produktrealisering I 50576 7,5 7,5
IL2225 Hårdvarukonstruktion i ASIC och FPGA för inbyggda system 50409 7,5 7,5
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer 60739 7,5 7,5
EQ2321 Tal- och ljudsignalbehandling 60804 7,5 7,5
EQ2341 Mönsterigenkänning och maskininlärning 60805 7,5 7,5