Årskurs 1

Masterprogram, inbyggda system (TEBSM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Mandatory courses in one track can be selected as elective courses for the other tracks. 

All elective courses in year 1 can also be studied in year 2. 

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
IL2206 Inbyggda System
Alla spår
7,5 7,5

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
IL1331 VHDL-design
Students that are studying IL2217 should not read this course
7,5 7,5
IL2212 Programvara för inbyggda system
Students that are studying MF2044 do not have to read this course
60627 7,5 7,5

Inriktningar

Spår, International Dual Degree, Khalifa University (INDD)

Kurser för International Dual Degree, Khalifa University

Studenterna följer ett av spåren inom programmet.

Spår, International Dual Degree, UESTC, Kina (INDK)

Kurser för International Dual Degree, UESTC

Studenterna följer spåret Inbyggd elektronik (INEL).

Spår, inbyggd elektronik (INEL)

Mandatory courses in one track can be selected as elective courses for the other tracks. 

All elective courses in year 1 can also be studied in year 2. 

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
IL2206 Inbyggda System 7,5 7,5
IL2217 Digital konstruktion med HDL 7,5 7,5
IL2225 Hårdvarukonstruktion i ASIC och FPGA för inbyggda system
Minst en av IL2225, II2302 måste läsas.
7,5 7,5
IL2238 Integrerad elektronik 7,5 7,5
II2302 Sensor-baserade system
Minst en av II2302, IL2225 måste läsas.
60608 7,5 7,5
IL2237 Elektroniksystemkonstruktion 60626 7,5 7,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
IL2236 Arkitekturer för inbyggda mångkärniga system 7,5 7,5
DD2459 Programvarutillförlitlighet 60575 7,5 7,5
IL2212 Programvara för inbyggda system 60627 7,5 7,5
IL2219 Radioelektronik
Kursen kommer eventuellt uppgraderas och ersättas av en ny kurs
60619 7,5 7,5
IL2239 Analoga-digitala gränssnitt 60624 7,5 7,5
IL2450 Validering på systemnivå 60628 7,5 7,5
EK2350 Mikrosystemteknik 60801 7,5 7,5
ID2218 Design of Fault-tolerant Systems 60602 7,5 7,5
IS2202 Datorsystemarkitektur 60625 7,5 7,5

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EQ1220 Signalteori
Förkunskaper för kurser inom signalbehandling
7,5 7,5
EQ2310 Digital kommunikation 9,0 8,5 0,5

Spår, inbyggd mjukvara (INMV)

Mandatory courses in one track can be selected as elective courses for the other tracks. 

All elective courses in year 1 can also be studied in year 2. 

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ID2207 Moderna metoder inom programvaruutveckling (software engineering) 7,5 7,5
IL2206 Inbyggda System 7,5 7,5
ID2202 Kompilatorer och exekveringsmiljöer 7,5 7,5
DD2459 Programvarutillförlitlighet 60575 7,5 7,5
IL2212 Programvara för inbyggda system 60627 7,5 7,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ID2201 Distribuerade system, grundkurs 7,5 7,5
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 7,5
EP2500 Säkra nätverkssystem 7,5 7,5
DD2421 Maskininlärning 60750 7,5 7,5
EL2450 Hybrida och inbyggda reglersystem
Rekommenderad förkunskap EL1000
60758 7,5 7,5
ID1217 Programmering av parallella system 60595 7,5 7,5
ID2010 Programmering av interaktiva system 60596 7,5 7,5
ID2203 Distribuerade system, fortsättningskurs
Kräver ID2201
60598 7,5 7,5
ID2216 Utveckling av mobila tillämpningar 60601 7,5 7,5
EQ2341 Mönsterigenkänning och maskininlärning 60805 7,5 7,5
ID2204 Villkorsprogrammering 60599 7,5 7,5
ID2218 Design of Fault-tolerant Systems 60602 7,5 7,5
IS2202 Datorsystemarkitektur 60625 7,5 7,5

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
IL1331 VHDL-design
Students that are studying IL2217 should not read this course
7,5 7,5

Spår, inbyggda plattformar (INPF)

Mandatory courses in one track can be selected as elective courses for the other tracks. 

All elective courses in year 1 can also be studied in year 2. 

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
IL2206 Inbyggda System 7,5 7,5
IL2217 Digital konstruktion med HDL 7,5 7,5
IL2225 Hårdvarukonstruktion i ASIC och FPGA för inbyggda system 7,5 7,5
DD2459 Programvarutillförlitlighet
En av kurserna DD2459 eller IL2450 ska läsas
60575 7,5 7,5
IL2450 Validering på systemnivå
En av kurserna DD2459 eller IL2450 ska läsas
60628 7,5 7,5
IS2202 Datorsystemarkitektur 60625 7,5 7,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EP2500 Säkra nätverkssystem 7,5 7,5
EQ2300 Digital signalbehandling 7,5 7,5
EQ2330 Bild- och videobehandling 7,5 7,5
IL2236 Arkitekturer för inbyggda mångkärniga system 7,5 7,5
IL2238 Integrerad elektronik 7,5 7,5
EQ2310 Digital kommunikation 9,0 8,5 0,5
EL2450 Hybrida och inbyggda reglersystem 60758 7,5 7,5
II2302 Sensor-baserade system 60608 7,5 7,5
EK2350 Mikrosystemteknik 60801 7,5 7,5
ID2218 Design of Fault-tolerant Systems 60602 7,5 7,5

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ID2202 Kompilatorer och exekveringsmiljöer 7,5 7,5
IL2212 Programvara för inbyggda system 60627 7,5 7,5
IL2237 Elektroniksystemkonstruktion 60626 7,5 7,5

Spår, inbyggd styr- och reglerteknik (INSR)

Mandatory courses in one track can be selected as elective courses for the other tracks. 

All elective courses in year 1 can also be studied in year 2. 

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
IL2206 Inbyggda System 7,5 7,5
MF2030 Mekatronik allmän kurs 6,0 6,0
EL2320 Tillämpad estimering
Minst en av EL2320, EL2620 måste väljas.
7,5 7,5
EL2620 Olinjär reglering
Minst en av EL2620, EL2320 måste väljas.
7,5 7,5
DD2459 Programvarutillförlitlighet 60575 7,5 7,5
EL2450 Hybrida och inbyggda reglersystem 60758 7,5 7,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EL2820 Modellering av dynamiska system 7,5 7,5
MF2043 Robust mekatronik 6,0 6,0
MF2007 Dynamik och rörelsestyrning 9,0 9,0
DD2421 Maskininlärning 60750 7,5 7,5
II2302 Sensor-baserade system 60608 7,5 7,5
IL2212 Programvara för inbyggda system
Students that are studying MF2044 should not read this course
60627 7,5 7,5
EK2350 Mikrosystemteknik 60801 7,5 7,5
EL2520 Reglerteknik, fortsättningskurs 60759 7,5 7,5
ID2218 Design of Fault-tolerant Systems 60602 7,5 7,5

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs
Förkunskap till avancerad kurser inom reglerteknik
6,0 6,0
IL1331 VHDL-design
Students that are studying IL2217 should not read this course
7,5 7,5