Årskurs 1

Masterprogram, inbyggda system (TEBSM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Mandatory courses in one track can be selected as elective courses for the other tracks. 

All elective courses in year 1 can also be studied in year 2. 

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IL2206 Inbyggda System
Alla spår
7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IL1331 VHDL-design
Students that are studying IL2217 should not read this course
7,5 hp 7,5
IL2212 Programvara för inbyggda system
Students that are studying MF2044 do not have to read this course
7,5 hp 7,5

Inriktningar

Kurser för International Dual Degree, Khalifa University

Studenterna följer ett av spåren inom programmet.

Kurser för International Dual Degree, UESTC

Studenterna följer spåret Inbyggd elektronik (INEL).

Mandatory courses in one track can be selected as elective courses for the other tracks. 

All elective courses in year 1 can also be studied in year 2. 

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IL2206 Inbyggda System 7,5 hp 7,5
IL2217 Digital konstruktion med HDL 7,5 hp 7,5
IL2225 Hårdvarukonstruktion i ASIC och FPGA för inbyggda system
Minst en av IL2225, II2302 måste läsas.
7,5 hp 7,5
IL2238 Integrerad elektronik 7,5 hp 7,5
II2302 Sensor-baserade system
Minst en av II2302, IL2225 måste läsas.
7,5 hp 7,5
IL2237 Elektroniksystemkonstruktion 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IL2236 Arkitekturer för inbyggda mångkärniga system 7,5 hp 7,5
DD2459 Programvarutillförlitlighet 7,5 hp 7,5
IL2212 Programvara för inbyggda system 7,5 hp 7,5
IL2219 Radioelektronik
Kursen kommer eventuellt uppgraderas och ersättas av en ny kurs
7,5 hp 7,5
IL2239 Analoga-digitala gränssnitt 7,5 hp 7,5
IL2450 Validering på systemnivå 7,5 hp 7,5
EK2350 Mikrosystemteknik 7,5 hp 7,5
ID2218 Design of Fault-tolerant Systems 7,5 hp 7,5
IS2202 Datorsystemarkitektur 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EQ1220 Signalteori
Förkunskaper för kurser inom signalbehandling
7,5 hp 7,5
EQ2310 Digital kommunikation 9,0 hp 8,5 0,5

Mandatory courses in one track can be selected as elective courses for the other tracks. 

All elective courses in year 1 can also be studied in year 2. 

Mandatory courses in one track can be selected as elective courses for the other tracks. 

All elective courses in year 1 can also be studied in year 2. 

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IL2206 Inbyggda System 7,5 hp 7,5
IL2217 Digital konstruktion med HDL 7,5 hp 7,5
IL2225 Hårdvarukonstruktion i ASIC och FPGA för inbyggda system 7,5 hp 7,5
DD2459 Programvarutillförlitlighet
En av kurserna DD2459 eller IL2450 ska läsas
7,5 hp 7,5
IL2450 Validering på systemnivå
En av kurserna DD2459 eller IL2450 ska läsas
7,5 hp 7,5
IS2202 Datorsystemarkitektur 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EP2500 Säkra nätverkssystem 7,5 hp 7,5
EQ2300 Digital signalbehandling 7,5 hp 7,5
EQ2330 Bild- och videobehandling 7,5 hp 7,5
IL2236 Arkitekturer för inbyggda mångkärniga system 7,5 hp 7,5
IL2238 Integrerad elektronik 7,5 hp 7,5
EQ2310 Digital kommunikation 9,0 hp 8,5 0,5
EL2450 Hybrida och inbyggda reglersystem 7,5 hp 7,5
II2302 Sensor-baserade system 7,5 hp 7,5
EK2350 Mikrosystemteknik 7,5 hp 7,5
ID2218 Design of Fault-tolerant Systems 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ID2202 Kompilatorer och exekveringsmiljöer 7,5 hp 7,5
IL2212 Programvara för inbyggda system 7,5 hp 7,5
IL2237 Elektroniksystemkonstruktion 7,5 hp 7,5

Mandatory courses in one track can be selected as elective courses for the other tracks. 

All elective courses in year 1 can also be studied in year 2. 

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IL2206 Inbyggda System 7,5 hp 7,5
MF2030 Mekatronik allmän kurs 6,0 hp 6,0
EL2320 Tillämpad estimering
Minst en av EL2320, EL2620 måste väljas.
7,5 hp 7,5
EL2620 Olinjär reglering
Minst en av EL2620, EL2320 måste väljas.
7,5 hp 7,5
DD2459 Programvarutillförlitlighet 7,5 hp 7,5
EL2450 Hybrida och inbyggda reglersystem 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EL2820 Modellering av dynamiska system 7,5 hp 7,5
MF2043 Robust mekatronik 6,0 hp 6,0
MF2007 Dynamik och rörelsestyrning 9,0 hp 9,0
DD2421 Maskininlärning 7,5 hp 7,5
II2302 Sensor-baserade system 7,5 hp 7,5
IL2212 Programvara för inbyggda system
Students that are studying MF2044 should not read this course
7,5 hp 7,5
EK2350 Mikrosystemteknik 7,5 hp 7,5
EL2520 Reglerteknik, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
ID2218 Design of Fault-tolerant Systems 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs
Förkunskap till avancerad kurser inom reglerteknik
6,0 hp 6,0
IL1331 VHDL-design
Students that are studying IL2217 should not read this course
7,5 hp 7,5