Årskurs 2

Masterprogram, inbyggda system (TEBSM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Mandatory courses in one track can be selected as elective courses for the other tracks. 

All elective courses in year 1 can also be studied in year 2. 

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En kurs i forskningsmetodik, motsvarande II2202 eller AK2036, är obligatorisk i åk 1 eller åk 2
50287 7,5 hp 7,5
EH2760 Projektstyrning 50422 6,0 hp 4,5 1,5
MF2063 Inbyggda system projektkurs 50010 9,0 hp 3,0 6,0

Inriktningar

Kurser för International Dual Degree, Khalifa University

Studenterna följer ett av spåren inom programmet.

Kurser för International Dual Degree, UESTC

År 2 läses i Kina på UESTC. 

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Mandatory courses in one track can be selected as elective courses for the other tracks. 

All elective courses in year 1 can also be studied in year 2. 

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En kurs i forskningsmetodik, motsvarande II2202 eller AK2036, är obligatorisk i åk 1 eller åk 2
50287 7,5 hp 7,5
EH2760 Projektstyrning 50422 6,0 hp 4,5 1,5
MF2063 Inbyggda system projektkurs 50010 9,0 hp 3,0 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IS2500 RFID System 51073 7,5 hp 7,5
EK2360 Projektkurs i mikrosystemteknik 50526 7,5 hp 7,5
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs 50246 7,5 hp 7,5
II2300 Processer för produktrealisering I 51187 7,5 hp 7,5
IL2230 Hårdvaruarkitekturer för djupinlärning 50898 7,5 hp 7,5
IL2219 Radioelektronik
Kursen kommer eventuellt uppgraderas och ersättas av en ny kurs
60578 7,5 hp 7,5

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Mandatory courses in one track can be selected as elective courses for the other tracks. 

All elective courses in year 1 can also be studied in year 2. 

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En kurs i forskningsmetodik, motsvarande II2202 eller AK2036, är obligatorisk i åk 1 eller åk 2
50287 7,5 hp 7,5
EH2760 Projektstyrning 50422 6,0 hp 4,5 1,5
MF2063 Inbyggda system projektkurs 50010 9,0 hp 3,0 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EQ2415 Maskininlärning och dataanalys 50696 7,5 hp 7,5
ID2201 Distribuerade system, grundkurs 50632 7,5 hp 7,5
ID2213 Logikprogrammering 50916 7,5 hp 7,5
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 50852 7,5 hp 7,5
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs 50246 7,5 hp 7,5
II2300 Processer för produktrealisering I 51187 7,5 hp 7,5
IL2225 Hårdvarukonstruktion i ASIC och FPGA för inbyggda system 50135 7,5 hp 7,5
ID1217 Programmering av parallella system 60718 7,5 hp 7,5

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Mandatory courses in one track can be selected as elective courses for the other tracks. 

All elective courses in year 1 can also be studied in year 2. 

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En kurs i forskningsmetodik, motsvarande II2202 eller AK2036, är obligatorisk i åk 1 eller åk 2
50287 7,5 hp 7,5
EH2760 Projektstyrning 50422 6,0 hp 4,5 1,5
MF2063 Inbyggda system projektkurs 50010 9,0 hp 3,0 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ID2201 Distribuerade system, grundkurs 50632 7,5 hp 7,5
ID2207 Moderna metoder inom programvaruutveckling (software engineering) 50590 7,5 hp 7,5
IS2500 RFID System 51073 7,5 hp 7,5
DD2423 Bildbehandling och datorseende 50235 7,5 hp 7,5
EK2360 Projektkurs i mikrosystemteknik 50526 7,5 hp 7,5
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs 50246 7,5 hp 7,5
ID2202 Kompilatorer och exekveringsmiljöer 50810 7,5 hp 7,5
II2300 Processer för produktrealisering I 51187 7,5 hp 7,5
IL2230 Hårdvaruarkitekturer för djupinlärning 50898 7,5 hp 7,5
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer 60171 7,5 hp 7,5

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Mandatory courses in one track can be selected as elective courses for the other tracks. 

All elective courses in year 1 can also be studied in year 2. 

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En kurs i forskningsmetodik, motsvarande II2202 eller AK2036, är obligatorisk i åk 1 eller åk 2
50287 7,5 hp 7,5
EH2760 Projektstyrning 50422 6,0 hp 4,5 1,5
MF2063 Inbyggda system projektkurs 50010 9,0 hp 3,0 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2423 Bildbehandling och datorseende 50235 7,5 hp 7,5
EK2360 Projektkurs i mikrosystemteknik 50526 7,5 hp 7,5
EL2620 Olinjär reglering 50230 7,5 hp 7,5
II2300 Processer för produktrealisering I 51187 7,5 hp 7,5
IL2225 Hårdvarukonstruktion i ASIC och FPGA för inbyggda system 50135 7,5 hp 7,5
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer 60171 7,5 hp 7,5
EQ2321 Tal- och ljudsignalbehandling 60301 7,5 hp 7,5