Årskurs 1

Masterprogram, inbyggda system (TEBSM), Utbildningsplan för kull HT2020

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Mandatory courses in one track can be selected as elective courses for the other tracks. 

All elective courses in year 1 can also be studied in year 2. 

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IL2206 Inbyggda System
Alla spår
50651 7,5 hp 7,5

Inriktningar

Studenterna följer ett av spåren inom programmet.

Studenterna följer spåret Inbyggd elektronik (INEL).

Mandatory courses in one track can be selected as elective courses for the other tracks. 

All elective courses in year 1 can also be studied in year 2. 

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IL2203 Digital design och validering med hårdvarubeskrivande språk 51181 9,0 hp 9,0
IL2206 Inbyggda System 50651 7,5 hp 7,5
IL2238 Integrerad elektronik 51123 7,5 hp 7,5
IL2237 Elektroniksystemkonstruktion 60787 7,5 hp 7,5

Välj minst en av de villkorligt valfria kurserna: IL2225, II2302.

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IL2225 Hårdvarukonstruktion i ASIC och FPGA för inbyggda system
Minst en av IL2225, II2302 ska läsas.
51179 7,5 hp 7,5
II2302 Sensor-baserade system
Minst en av IL2225, II2302 ska läsas.
60180 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EQ1220 Signalteori
Förkunskap för kurser inom signalbehandling
50612 7,5 hp 7,5
IL2230 Hårdvaruarkitekturer för djupinlärning 51190 7,5 hp 7,5
EQ2310 Digital kommunikation 50610 9,0 hp 8,5 0,5
DD2459 Programvarutillförlitlighet 60793 7,5 hp 7,5
IL2212 Programvara för inbyggda system 60808 7,5 hp 7,5
IL2219 Radioelektronik 60776 7,5 hp 7,5
IS2202 Datorsystemarkitektur 60791 7,5 hp 7,5
EK2350 Mikrosystemteknik 60826 7,5 hp 7,5
ID2218 Design of Fault-tolerant Systems 60815 7,5 hp 7,5
IL2236 Arkitekturer för inbyggda mångkärniga system 60796 7,5 hp 7,5
IL2239 Analoga-digitala gränssnitt 60788 7,5 hp 7,5

Mandatory courses in one track can be selected as elective courses for the other tracks. 

All elective courses in year 1 can also be studied in year 2. 

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ID2207 Moderna metoder inom programvaruutveckling (software engineering) 51071 7,5 hp 7,5
IL2206 Inbyggda System 50651 7,5 hp 7,5
DD2459 Programvarutillförlitlighet 60793 7,5 hp 7,5
IL2212 Programvara för inbyggda system 60808 7,5 hp 7,5

Välj minst en av ID2204, ID2202. 

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ID2202 Kompilatorer och exekveringsmiljöer
Välj minst en av ID2204, ID2202.
50505 7,5 hp 7,5
ID2204 Villkorsprogrammering
Välj minst en av ID2204, ID2202.
60345 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ID2201 Distribuerade system, grundkurs 51072 7,5 hp 7,5
IL2203 Digital design och validering med hårdvarubeskrivande språk 51181 9,0 hp 9,0
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 50460 7,5 hp 7,5
EP2500 Säkra nätverkssystem 50598 7,5 hp 7,5
IL2230 Hårdvaruarkitekturer för djupinlärning 51190 7,5 hp 7,5
DD2421 Maskininlärning 60334 7,5 hp 7,5
EL2450 Hybrida och inbyggda reglersystem
Rekommenderad förkunskap EL1000
60594 7,5 hp 7,5
ID1217 Programmering av parallella system 60321 7,5 hp 7,5
ID2010 Programmering av interaktiva system 60713 7,5 hp 7,5
ID2203 Distribuerade system, fortsättningskurs
Kräver ID2201
60720 7,5 hp 7,5
ID2216 Utveckling av mobila tillämpningar 60767 7,5 hp 7,5
IS2202 Datorsystemarkitektur 60791 7,5 hp 7,5
EQ2341 Mönsterigenkänning och maskininlärning 60413 7,5 hp 7,5
ID2218 Design of Fault-tolerant Systems 60815 7,5 hp 7,5
IL2236 Arkitekturer för inbyggda mångkärniga system 60796 7,5 hp 7,5

Mandatory courses in one track can be selected as elective courses for the other tracks. 

All elective courses in year 1 can also be studied in year 2. 

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IL2203 Digital design och validering med hårdvarubeskrivande språk 51181 9,0 hp 9,0
IL2206 Inbyggda System 50651 7,5 hp 7,5
IL2225 Hårdvarukonstruktion i ASIC och FPGA för inbyggda system 51179 7,5 hp 7,5
IL2230 Hårdvaruarkitekturer för djupinlärning 51190 7,5 hp 7,5

Välj minst en av IS2202, IL2236.

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IS2202 Datorsystemarkitektur
Välj minst en av IS2202, IL2236.
60791 7,5 hp 7,5
IL2236 Arkitekturer för inbyggda mångkärniga system
Välj minst en av IS2202, IL2236.
60796 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EP2500 Säkra nätverkssystem 50598 7,5 hp 7,5
EQ2300 Digital signalbehandling 50609 7,5 hp 7,5
EQ2330 Bild- och videobehandling 50605 7,5 hp 7,5
ID2202 Kompilatorer och exekveringsmiljöer 50505 7,5 hp 7,5
IL2238 Integrerad elektronik 51123 7,5 hp 7,5
EQ2310 Digital kommunikation 50610 9,0 hp 8,5 0,5
DD2459 Programvarutillförlitlighet 60793 7,5 hp 7,5
EL2450 Hybrida och inbyggda reglersystem 60594 7,5 hp 7,5
II2302 Sensor-baserade system 60180 7,5 hp 7,5
IL2212 Programvara för inbyggda system 60808 7,5 hp 7,5
EK2350 Mikrosystemteknik 60826 7,5 hp 7,5
ID2218 Design of Fault-tolerant Systems 60815 7,5 hp 7,5
IL2237 Elektroniksystemkonstruktion 60787 7,5 hp 7,5

Mandatory courses in one track can be selected as elective courses for the other tracks. 

All elective courses in year 1 can also be studied in year 2. 

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IL2206 Inbyggda System 50651 7,5 hp 7,5
MF2030 Mekatronik allmän kurs 50784 6,0 hp 6,0
DD2459 Programvarutillförlitlighet 60793 7,5 hp 7,5
EL2450 Hybrida och inbyggda reglersystem 60594 7,5 hp 7,5

Välj minst en av EL2320, EL2620.

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EL2320 Tillämpad estimering
Minst en av EL2320, EL2620 måste väljas.
50687 7,5 hp 7,5
EL2620 Olinjär reglering
Minst en av EL2320, EL2620 måste väljas.
50014 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs
Förkunskap till avancerade kurser inom reglerteknik
50385 6,0 hp 6,0
EL2820 Modellering av dynamiska system 50762 7,5 hp 7,5
IL2203 Digital design och validering med hårdvarubeskrivande språk 51181 9,0 hp 9,0
MF2043 Robust mekatronik 50773 6,0 hp 6,0
IL2230 Hårdvaruarkitekturer för djupinlärning 51190 7,5 hp 7,5
MF2007 Dynamik och rörelsestyrning 50782 9,0 hp 9,0
DD2421 Maskininlärning 60334 7,5 hp 7,5
II2302 Sensor-baserade system 60180 7,5 hp 7,5
IL2212 Programvara för inbyggda system 60808 7,5 hp 7,5
EK2350 Mikrosystemteknik 60826 7,5 hp 7,5
EL2520 Reglerteknik, fortsättningskurs 60555 7,5 hp 7,5
ID2218 Design of Fault-tolerant Systems 60815 7,5 hp 7,5
IL2236 Arkitekturer för inbyggda mångkärniga system 60796 7,5 hp 7,5