Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, inbyggda system (TEBSM), Utbildningsplan för kull HT2020

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Kompletterande information

Mandatory courses in one track can be selected as elective courses for the other tracks. 

All elective courses in year 1 can also be studied in year 2. 

Årskurs 2

Kompletterande information

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Mandatory courses in one track can be selected as elective courses for the other tracks. 

All elective courses in year 1 can also be studied in year 2. 

Spår, International Dual Degree, Khalifa University (INDD)

Årskurs 1

Kompletterande information

Studenterna följer ett av spåren inom programmet.

Årskurs 2

Kompletterande information

Studenterna följer ett av spåren inom programmet.

Spår, International Dual Degree, UESTC, Kina (INDK)

Årskurs 1

Kompletterande information

Studenterna följer spåret Inbyggd elektronik (INEL).

Årskurs 2

Kompletterande information

År 2 läses i Kina på UESTC. 

Spår, inbyggd elektronik (INEL)

Årskurs 1

Valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Mandatory courses in one track can be selected as elective courses for the other tracks. 

All elective courses in year 1 can also be studied in year 2. 

Information om villkorligt valfria kurser

Välj minst en av de villkorligt valfria kurserna: IL2225, II2302.

Årskurs 2

Valfria kurser

Kompletterande information

Mandatory courses in one track can be selected as elective courses for the other tracks. 

All elective courses in year 1 can also be studied in year 2. 

Spår, inbyggd mjukvara (INMV)

Årskurs 1

Valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Mandatory courses in one track can be selected as elective courses for the other tracks. 

All elective courses in year 1 can also be studied in year 2. 

Information om villkorligt valfria kurser

Välj minst en av ID2204, ID2202. 

Årskurs 2

Valfria kurser

Kompletterande information

Mandatory courses in one track can be selected as elective courses for the other tracks. 

All elective courses in year 1 can also be studied in year 2. 

Spår, inbyggda plattformar (INPF)

Årskurs 1

Valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Mandatory courses in one track can be selected as elective courses for the other tracks. 

All elective courses in year 1 can also be studied in year 2. 

Information om villkorligt valfria kurser

Välj minst en av IS2202, IL2236.

Årskurs 2

Valfria kurser

Kompletterande information

Mandatory courses in one track can be selected as elective courses for the other tracks. 

All elective courses in year 1 can also be studied in year 2. 

Spår, inbyggd styr- och reglerteknik (INSR)

Årskurs 1

Valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Mandatory courses in one track can be selected as elective courses for the other tracks. 

All elective courses in year 1 can also be studied in year 2. 

Information om villkorligt valfria kurser

Välj minst en av EL2320, EL2620.

Årskurs 2

Valfria kurser

Kompletterande information

Mandatory courses in one track can be selected as elective courses for the other tracks. 

All elective courses in year 1 can also be studied in year 2.