Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, teknik och ledning för energi- och miljösystem (TEEEM), Utbildningsplan för kull HT2017

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MJ2405 Uthållig kraftproduktion 9,0 Avancerad nivå
MJ2407 Uthållig energianvändning 9,0 Avancerad nivå
MJ2411 Förnybar energi 6,0 Avancerad nivå
MJ2413 Energi och miljö 6,0 Avancerad nivå

Årskurs 3