Årskurs 2

Masterprogram, miljöteknik (TEEGM), Utbildningsplan för kull HT2015

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2016/2017. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Studenter som ansöker till masterprogrammet i miljöteknik vid KTH kommer att börja sitt första år av studier (60 hp) i spåret miljöteknik på KTH och fortsätta vid DTU för att slutföra sitt andra år av studier (60 hp), inklusive en 30 hp examensarbete.

Länker till kurser på DTU

 Semester 3 at DTU:

12240 Environmental Management and Ethics 5 ECTShttp://www.kurser.dtu.dk/12240.aspx?menulanguage=en-gb

42631 Environment and Economics 5 ECTShttp://www.kurser.dtu.dk/42631.aspx?menulanguage=en-gb

42470 Introduction to Industrial Environmental Management 5 ECTS    http://www.kurser.dtu.dk/42470.aspx?menulanguage=en-gb

42372 Life Cycle Assessment of Products and Systems 10 ECTS                           http://www.kurser.dtu.dk/42372.aspx?menulanguage=en-gb

12242 Environmental Management in the Tropics 10 ECTShttp://www.kurser.dtu.dk/12242.aspx?menulanguage=en-gb

Electives 5 ECTS           http://www.kurser.dtu.dk/search.aspx?lstDepartment=11,12&lstTeachingPeriod=E1;E2;E3;E4;E5;E1A;E2A;E3A;E4A;E5A;E1B;E2B;E3B;E4B;E5B;E&lstType=DTU_MSC%C2%A4DTU_Advanced&YearGroup=2011-2012&btnSearch=Search

Semester 4 at DTU:                                                                  

Degree Project 30 ECTS

För studenter som börjar på DTU, har det andra studieåret följande kurser, se läsårsplanen.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MJ2673 Forskningsmetodik och vetenskapsteori 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AE2401 Teknisk geologi 7,5 hp 7,5
AE2501 Miljökonsekvensbeskrivning 7,5 hp 7,5
AE2503 Miljödata 7,5 hp 7,5
AE2302 Vattenreningsprocesser och teknik 7,5 hp 7,5
AE2708 Projekt i miljöteknik 7,5 hp 7,5
AG2803 Ecosystem Support and Environmental Justice 7,5 hp 7,5
AL231X Examensarbete inom miljöteknik, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0