Senast ändrad: 2016-11-07
Godkänd: 2016-11-07

För behörighet till det nordiska mastersprogrammet miljöteknik krävs en examen på grundnivå inom teknikområdet samhällsbyggnad eller miljövetenskap, som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Studenten ska ha grundliga kunskaper i matematik, fysik och kemi och sökanden ska uppfylla följande krav:

·       20 hp matematik

·       10 hp fysik

·       5 hp kemi

Studenter med en högskoleexamen eller motsvarande ska dessutom ha slutfört kurser inom linjär algebra (minst 5hp) och en- och flervariabelanalys samt statistik (5 hp).

För särskild behörighet krävs även kunskaper i engelska som motsvarar:

·       Engelska B/6

·       TOEFL: pappersbaserad (PBT) resultat minst 580 (skriftliga delen betyg 4,5) eller internet baserad (iBT) resultat minst 92 (skriftliga delen betyg 22)

·       IELTS: resultat minst 6,5 och inget avsnitt lägre än 5,5 (endast IELTS Academic Training accepteras)

Andra sätt att styrka kunskapskrav i engelska språket finns på: http://www.kth.se/en/studies/master/kth/admission

Sökande som vid ansökningstillfället saknar examen på grundnivå eller yrkesexamen som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen kan beviljas villkorlig behörighet. Villkorlig behörighet kan beviljas om ovanstående fordringar av examen bedöms vara uppfyllda senast vid registrering av sökt program. Intyg från universitet/högskola, som styrker att pågående utbildning kommer att leda till en behörighetsgivande examen, måste bifogas anmälan.

Då antalet behöriga sökande överstiger antalet platser sker ett urval som görs av KTH och DTU baserat på akademiska meriter och motivationsbrev. Meritvärderingen görs i skala 1-75.