Senast ändrad: 2009-03-24
Godkänd: 2009-03-24

Utbildningen omfattar 60 högskolepoäng vilket motsvarar ett år heltidsstudier.Utbildningens nivå är i huvudsak på avancerad nivå.Utbildningen är utformad så att deltagarna inom denna skall kunna driva självstädiga projekt.Inom ramen för utbildningen kan deltagare välja olika tyngdpunktsområden, särskilt så att man kan välja mellan ett fokus på startandet av nya företag och ett fokus på innovationsledning. Undervisningen sker på engelska.