Bilaga 2: Inriktningar

Magisterprogram, entreprenörskap och innovationsledning (TEILM), Utbildningsplan för kull HT2011

Programmet har inga inriktningar.