Senast ändrad: 2013-09-29
Godkänd: 2013-09-30

Utbildningen omfattar 60 högskolepoäng vilket motsvarar ett år heltidsstudier.Utbildningens nivå är i huvudsak på avancerad nivå.Undervisningen sker på engelska.