Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2009/2010. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Minst fyra av föreslagna villkorligt valfria kurser ska väljas.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5
EF2200 Plasmafysik 6,0 hp 3,0 3,0
EI2433 Electrotechnical Modelling 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AH2923 Globala satellitnavigeringssystem (GNSS) 7,5 hp 7,5
ED2210 Elektromagnetiska vågor i dispersiva media 6,0 hp 6,0
EI2440 Elektroteknisk konstruktion 7,5 hp 7,5
EL2520 Reglerteknik, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
SH2008 Grundläggande modern fysik 6,0 hp 6,0
DN2255 Numerisk behandling av differentialekvationer 7,5 hp 3,7 3,8
ED2200 Energi och fusionsforskning 6,0 hp 6,0
EI2400 Tillämpad antennteknik 7,5 hp 7,5
EI2430 Högspänningsteknik 7,5 hp 7,5
SI2361 Avancerad mekanik 6,0 hp 6,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD1105 Matlab 3,0 hp 3,0
EL1150 Introduktionskurs till Matlab 1,5 hp 1,5