Utbildningens omfattning och innehåll

Masterprogram, elektrofysik (TELFM), Utbildningsplan för kull HT2009

Senast ändrad: 2010-03-19
Godkänd: 2010-03-19

The programme is on the second level and has a duration of two years, it comprises 120 higher education credits (equivalent to 120 ECTS).The language of instruction throughout the programme is English.