Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, elektrofysik (TELFM), Utbildningsplan för kull HT2010

Gemensamma kurser

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Minst fyra av föreslagna villkorligt valfria kurser ska väljas.

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Minst tre av föreslagna villkorligt valfria kurser ska väljas.