Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, elektrofysik (TELFM), Utbildningsplan för kull HT2010

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Minst fyra av föreslagna villkorligt valfria kurser ska väljas.

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Minst tre av föreslagna villkorligt valfria kurser ska väljas.