Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2012/2013. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Minst sex av föreslagna villkorligt valfria kurser ska väljas.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5
EF2200 Plasmafysik 6,0 hp 6,0
EI2405 Elektromagnetisk fältteori, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
EI2433 Electrotechnical Modelling 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EH2720 Projektstyrning 7,5 hp 7,5
EF2260 Rymdmiljö och rymdteknik 6,0 hp 6,0
IT2651 Mikrovågsteknik 7,5 hp 7,5
ED2210 Elektromagnetiska vågor i dispersiva media 6,0 hp 6,0
EI2420 Elektromagnetisk vågutbredning 7,5 hp 7,5
EI2440 Elektroteknisk konstruktion 7,5 hp 7,5
DN2255 Numerisk behandling av differentialekvationer 7,5 hp 3,7 3,8
AH2923 Globala satellitnavigeringssystem (GNSS) 7,5 hp 7,5
ED2200 Energi och fusionsforskning 6,0 hp 6,0
ED2246 Projekt inom fusionsfysik 6,0 hp 6,0
EI2400 Tillämpad antennteknik 7,5 hp 7,5
EI2430 Högspänningsteknik 7,5 hp 7,5
EL2520 Reglerteknik, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
SI2361 Avancerad mekanik 6,0 hp 6,0
EI2410 Fältteori för vågledare 7,5 hp
SH2008 Grundläggande modern fysik 6,0 hp

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EQ1220 Signalteori 7,5 hp 7,5
SD1105 Matlab 3,0 hp 3,0
SG2805 Rymdfarkosters dynamik 9,0 hp 9,0
EL2620 Olinjär reglering 7,5 hp 7,5
SK2400 Kvantelektronik inkl elektrooptik 12,0 hp 12,0
EL1150 Introduktionskurs till Matlab 1,5 hp 1,5
SH2402 Astrofysik 6,0 hp 6,0
EK2350 Mikrosystemteknik 7,5 hp 7,5