Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (28,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp Avancerad nivå
EF2200 Plasmafysik 6,0 hp Avancerad nivå
EI2405 Elektromagnetisk fältteori, fortsättningskurs 7,5 hp Avancerad nivå
EI2433 Electrotechnical Modelling 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AH2923 Globala satellitnavigeringssystem (GNSS) 7,5 hp Avancerad nivå
DN2255 Numerisk behandling av differentialekvationer 7,5 hp Avancerad nivå
ED2200 Energi och fusionsforskning 6,0 hp Avancerad nivå
ED2210 Elektromagnetiska vågor i dispersiva media 6,0 hp Avancerad nivå
ED2246 Projekt inom fusionsfysik 6,0 hp Avancerad nivå
EF2260 Rymdmiljö och rymdteknik 6,0 hp Avancerad nivå
EH2720 Projektstyrning 7,5 hp Avancerad nivå
EI2400 Tillämpad antennteknik 7,5 hp Avancerad nivå
EI2410 Fältteori för vågledare 7,5 hp Avancerad nivå
EI2420 Elektromagnetisk vågutbredning 7,5 hp Avancerad nivå
EI2430 Högspänningsteknik 7,5 hp Avancerad nivå
EI2440 Elektroteknisk konstruktion 7,5 hp Avancerad nivå
EL2520 Reglerteknik, fortsättningskurs 7,5 hp Avancerad nivå
IT2651 Mikrovågsteknik 7,5 hp Avancerad nivå
SH2008 Grundläggande modern fysik 6,0 hp Avancerad nivå
SI2361 Avancerad mekanik 6,0 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EK2350 Mikrosystemteknik 7,5 hp Avancerad nivå
EL1150 Introduktionskurs till Matlab 1,5 hp Grundnivå
EL2620 Olinjär reglering 7,5 hp Avancerad nivå
EQ1220 Signalteori 7,5 hp Grundnivå
SD1105 Matlab 3,0 hp Grundnivå
SG2805 Rymdfarkosters dynamik 9,0 hp Avancerad nivå
SH2402 Astrofysik 6,0 hp Avancerad nivå
SK2400 Kvantelektronik inkl elektrooptik 12,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Minst sex av föreslagna villkorligt valfria kurser ska väljas.

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DN2274 Elektromagnetiska beräkningar 7,5 hp Avancerad nivå
ED2220 Experimentell fusionsplasmafysik 6,0 hp Avancerad nivå
ED2230 Kaos och själv-organisation 6,0 hp Avancerad nivå
ED2235 Atomfysik för fusion 6,0 hp Avancerad nivå
ED2240 Introduktionskurs till fusionsteknologi 6,0 hp Avancerad nivå
EF2215 Plasmafysik II 7,5 hp Avancerad nivå
EF2225 Projekt i rymdfysik 12,0 hp Avancerad nivå
EF2226 Projekt i plasmafysik 12,0 hp Avancerad nivå
EF2227 Projekt i rymdteknik 12,0 hp Avancerad nivå
EF2230 Experimentella metoder i rymdplasmafysik 6,0 hp Avancerad nivå
EF2240 Rymdfysik 6,0 hp Avancerad nivå
EF2245 Rymdfysik II 7,5 hp Avancerad nivå
EF2260 Rymdmiljö och rymdteknik 6,0 hp Avancerad nivå
EF2270 Teknisk plasmafysik 6,0 hp Avancerad nivå
EH2720 Projektstyrning 7,5 hp Avancerad nivå
EI2402 Elektromagnetisk förenlighet 7,5 hp Avancerad nivå
EI2410 Fältteori för vågledare 7,5 hp Avancerad nivå
EI2420 Elektromagnetisk vågutbredning 7,5 hp Avancerad nivå
EK2360 Projektkurs i mikrosystemteknik 7,5 hp Avancerad nivå
IT2651 Mikrovågsteknik 7,5 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ED2250 Publicering av examensarbete inom fusionsplasmafysik 7,5 hp Avancerad nivå
EL2620 Olinjär reglering 7,5 hp Avancerad nivå
EQ1220 Signalteori 7,5 hp Grundnivå
SD1105 Matlab 3,0 hp Grundnivå
SG2805 Rymdfarkosters dynamik 9,0 hp Avancerad nivå
SH2402 Astrofysik 6,0 hp Avancerad nivå
SK2400 Kvantelektronik inkl elektrooptik 12,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Minst sex av föreslagna villkorligt valfria kurser ska väljas.