Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, elektrofysik (TELFM), Utbildningsplan för kull HT2013

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Minst sex av föreslagna villkorligt valfria kurser ska väljas.

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Minst sex av föreslagna villkorligt valfria kurser ska väljas.