Årskurs 1

Masterprogram, elektrofysik (TELFM), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 51117 7,5 7,5
EF2200 Plasmafysik 50724 6,0 6,0
EF2222 Den hållbara ingenjören i elektrofysik 50727 3,0 0,5 0,5 0,3 0,2
EI2405 Elektromagnetisk fältteori, fortsättningskurs 50751 7,5 7,5
EI2433 Electrotechnical Modelling 50752 7,5 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AG1321 Fjärranalysteknik 51249 7,5 7,5
EF2215 Plasmafysik II 50725 7,5 7,5
EF2240 Rymdfysik 50809 6,0 6,0
EI2402 Elektromagnetisk förenlighet 50750 7,5 7,5
EI2510 Projekt i elektroteknisk teori och konstruktion 50803 9,0 4,5 4,5
SD2925 Rymdteknisk systemintegration, del 2 50256 3,0 1,5 1,5
ED2235 Atomfysik för fusion 50016 6,0 6,0
EF2245 Rymdfysik II 50810 7,5 7,5
EK2360 Projektkurs i mikrosystemteknik 50767 7,5 7,5
ED2210 Elektromagnetiska vågor i dispersiva media 60535 6,0 6,0
EF2270 Teknisk plasmafysik 60618 6,0 6,0
EI2420 Elektromagnetisk vågutbredning 60583 7,5 7,5
EI2440 Elektroteknisk konstruktion 60585 7,5 7,5
SH2008 Grundläggande modern fysik 60213 6,0 6,0
SK2400 Kvantelektronik inkl elektrooptik 60372 12,0 12,0
SK2814 Mikrovågsteknik 60394 7,5 7,5
SD2920 Rymdteknisk systemintegration, del 1 60204 3,0 1,5 1,5
AH2923 Globala satellitnavigeringssystem (GNSS) 60291 7,5 7,5
ED2200 Energi och fusionsforskning 60551 6,0 6,0
EI2400 Tillämpad antennteknik 60581 7,5 7,5
EI2410 Fältteori för vågledare 60582 7,5 7,5
EK2350 Mikrosystemteknik 60596 7,5 7,5
SH2402 Astrofysik 60217 6,0 6,0

Inriktningar

Spår, mikrovågsteknik (MIC)

Spåret Mikrovågsteknik har fyra obligatoriska kurser. Inom spåret ska också en av följande villkorligt valfria kurser väljas: EI2510, EI2420, EK2350, EI2410.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EK2360 Projektkurs i mikrosystemteknik 50767 7,5 7,5
SK2814 Mikrovågsteknik 60394 7,5 7,5
EI2400 Tillämpad antennteknik 60581 7,5 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EI2510 Projekt i elektroteknisk teori och konstruktion 50803 9,0 4,5 4,5
EI2420 Elektromagnetisk vågutbredning 60583 7,5 7,5
EI2410 Fältteori för vågledare 60582 7,5 7,5
EK2350 Mikrosystemteknik 60596 7,5 7,5

Spår, plasma (PLA)

Spåret Plasma har fyra obligatoriska kurser. Inom spåret ska också två av följande villkorligt valfria kurser väljas: SH2008, SK2400, EI2400, EF2240, IT2651, EF2245, ED2235.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ED2210 Elektromagnetiska vågor i dispersiva media 60535 6,0 6,0
EF2270 Teknisk plasmafysik 60618 6,0 6,0
ED2200 Energi och fusionsforskning 60551 6,0 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SH2008 Grundläggande modern fysik 60213 6,0 6,0
SK2400 Kvantelektronik inkl elektrooptik 60372 12,0 12,0
SK2814 Mikrovågsteknik 60394 7,5 7,5
EI2400 Tillämpad antennteknik 60581 7,5 7,5

Spår, rymd (SPA)

Spåret Rymd har sex obligatoriska kurser. Inom spåret ska också en av följande villkorligt valfria kurser väljas: EI2402, SH2008, EI2440, EI2400, EF2245, AG1321.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SD2920 Rymdteknisk systemintegration, del 1 60204 3,0 1,5 1,5
AH2923 Globala satellitnavigeringssystem (GNSS) 60291 7,5 7,5
SH2402 Astrofysik 60217 6,0 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EI2440 Elektroteknisk konstruktion 60585 7,5 7,5
SH2008 Grundläggande modern fysik 60213 6,0 6,0
EI2400 Tillämpad antennteknik 60581 7,5 7,5