Årskurs 1

Masterprogram, elektrofysik (TELFM), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Inriktningar

Spår, mikrovågsteknik (MIC)

Spåret Mikrovågsteknik har fyra obligatoriska kurser. Inom spåret ska också en av följande villkorligt valfria kurser väljas: EI2510, EI2420, EK2350, EI2410.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EK2360 Projektkurs i mikrosystemteknik 7,5 7,5
SK2814 Mikrovågsteknik 60394 7,5 7,5
EI2400 Tillämpad antennteknik 60581 7,5 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EI2510 Projekt i elektroteknisk teori och konstruktion 9,0 4,5 4,5
EI2420 Elektromagnetisk vågutbredning 60583 7,5 7,5
EI2410 Fältteori för vågledare 60582 7,5 7,5
EK2350 Mikrosystemteknik 60596 7,5 7,5

Spår, plasma (PLA)

Spåret Plasma har fyra obligatoriska kurser. Inom spåret ska också två av följande villkorligt valfria kurser väljas: SH2008, SK2400, EI2400, EF2240, IT2651, EF2245, ED2235.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ED2210 Elektromagnetiska vågor i dispersiva media 60535 6,0 6,0
EF2270 Teknisk plasmafysik 60618 6,0 6,0
ED2200 Energi och fusionsforskning 60551 6,0 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SH2008 Grundläggande modern fysik 60213 6,0 6,0
SK2400 Kvantelektronik inkl elektrooptik 60372 12,0 12,0
SK2814 Mikrovågsteknik 60394 7,5 7,5
EI2400 Tillämpad antennteknik 60581 7,5 7,5

Spår, rymd (SPA)

Spåret Rymd har sex obligatoriska kurser. Inom spåret ska också en av följande villkorligt valfria kurser väljas: EI2402, SH2008, EI2440, EI2400, EF2245, AG1321.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SD2920 Rymdteknisk systemintegration, del 1 60204 3,0 1,5 1,5
AH2923 Globala satellitnavigeringssystem (GNSS) 60291 7,5 7,5
SH2402 Astrofysik 60217 6,0 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EI2440 Elektroteknisk konstruktion 60585 7,5 7,5
SH2008 Grundläggande modern fysik 60213 6,0 6,0
EI2400 Tillämpad antennteknik 60581 7,5 7,5