Årskurs 1

Masterprogram, elektrofysik (TELFM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Inriktningar

Spåret Mikrovågsteknik har fyra obligatoriska kurser. Inom spåret ska också en av följande villkorligt valfria kurser väljas: EI2510, EI2420, EK2350, EI2410.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EK2360 Projektkurs i mikrosystemteknik 7,5 hp 7,5
SK2814 Mikrovågsteknik 7,5 hp 7,5
EI2400 Tillämpad antennteknik 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EI2420 Elektromagnetisk vågutbredning 7,5 hp 7,5
EI2510 Projekt i elektroteknisk teori och konstruktion 9,0 hp 4,5 4,5
EI2410 Fältteori för vågledare 7,5 hp 7,5
EK2350 Mikrosystemteknik 7,5 hp 7,5

Spåret Plasma har fyra obligatoriska kurser. Inom spåret ska också två av följande villkorligt valfria kurser väljas: SH2008, SK2400, EI2400, EF2240, IT2651, EF2245, ED2235.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ED2200 Energi och fusionsforskning 6,0 hp
ED2210 Elektromagnetiska vågor i dispersiva media 6,0 hp
EF2270 Teknisk plasmafysik 6,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EI2400 Tillämpad antennteknik 7,5 hp
SH2008 Grundläggande modern fysik 6,0 hp
SK2400 Kvantelektronik inkl elektrooptik 12,0 hp
SK2814 Mikrovågsteknik 7,5 hp

Spåret Rymd har sex obligatoriska kurser. Inom spåret ska också en av följande villkorligt valfria kurser väljas: EI2402, SH2008, EI2440, EI2400, EF2245, AG1321.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AH2923 Globala satellitnavigeringssystem (GNSS) 7,5 hp
SD2920 Rymdteknisk systemintegration, del 1 3,0 hp
SH2402 Astrofysik 6,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EI2400 Tillämpad antennteknik 7,5 hp
EI2440 Elektroteknisk konstruktion 7,5 hp
SH2008 Grundläggande modern fysik 6,0 hp