Årskurs 2

Masterprogram, elkraftteknik (TELPM), Utbildningsplan för kull HT2009

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2010/2011. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Conditional elective courses given in first and second year;

EG2030 Power system advanced course

EJ2311 Modulation of power electronic converters

EJ2420 Seminars in electrical machines and power

EI2204 Global Entrepreneurial Leadership

Elective course given in first and second year;

EL2620 Non-linear control

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EG2070 FACTS and HVDC in Electric Power Systems 7,5 hp 7,5
EH2720 Projektstyrning 7,5 hp 7,5
EJ2221 Konstruktion av permanentmagnetiserade synkronmaskiner 7,5 hp 7,5
ME1000 Industrial Management 6,0 hp 6,0
EH2730 Kravhantering 7,5 hp 7,5
EH2020 Industriella informations- och styrsystem 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EG2080 Monte Carlo-metoder inom ingenjörskonsten 6,0 hp 6,0