Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2014/2015. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Programet består av obligatoriska kurser, villkorligt valfria kurser och valfria kurser.

Dessa kurser är villkorligt valfria bas kurser i elkraftteknik . Välj 24 hp av följande kurser för din examen: EG2100, EG2200, EH2741, EI2436, EJ2301, EJ2201.

Dessa kurser är villkorligt valfria avancerad kurser i elkraftteknik . Välj 22,5 hp av följande kurser för din examen: EL2450, EP2120, EP2500, EH2745, EH2770, EG2110, EG2120, EG2210, EG2220, EG2311, EG2312, EG2340, EG2410, EG2420, EI2402, EI2405, EI2437, EI2439, EI2430, EI2433, EI2440, EI2452, EI2455, EI2490, EJ2222, EJ2230, EJ2311, EJ2420, EJ2430.

Dessa kurser är villkorligt valfria projekt kurser i elkraftteknik. Välj 9 hp av följande kurser för din examen: EH2751, EI2520, EJ2120, EG2330.

Med reservation för eventuella ändringar.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EH2220 Den hållbara ingenjören i elkraftteknik 3,0 hp 0,5 0,5 0,3 0,2
AK2030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (naturvetenskap) 4,5 hp 4,5
EG2320 Elsystem och miljö 3,0 hp 3,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EG2100 Analys av elkraftsystem Villkorligt valfri bas kurs 6,0 hp 3,0 3,0
EG2200 Drift och planering av elproduktion Villkorligt valfri bas kurs 6,0 hp 3,0 3,0
EH2741 Kommunikation och styrning i elkraftsystem Villkorligt valfri bas kurs 6,0 hp 3,0 3,0
EI2436 Elnätsteknologi och ställverkskonstruktion Villkorligt valfri bas kurs 6,0 hp 3,0 3,0
EJ2201 Elektriska maskiner och drivsystem Villkorligt valfri bas kurs 6,0 hp 3,0 3,0
EJ2301 Effektelektronik Villkorligt valfri bas kurs 6,0 hp 3,0 3,0
EJ2420 Seminarieserie i elektriska maskiner och effektelektronik Villkorligt valfri avancerad kurs 1,5 hp 0,3 0,4 0,4 0,4
EI2433 Electrotechnical Modelling Villkorligt valfri avancerad kurs 7,5 hp 7,5
EI2455 Smarta elektriska kraftnät och system Villkorligt valfri avancerad kurs 7,5 hp 2,0 2,0 3,5
EG2110 Stabilitet och styrning av elkraftsystem Villkorligt valfri avancerad kurs 7,5 hp 7,5
EG2210 Elmarknadsanalys Villkorligt valfri avancerad kurs 7,5 hp 7,5
EI2440 Elektroteknisk konstruktion Villkorligt valfri avancerad kurs 7,5 hp 7,5
EJ2311 Effektelektronisk modulation Villkorligt valfri avancerad kurs 6,0 hp 6,0
EL2450 Hybrida och inbyggda reglersystem Villkorligt valfri avancerad kurs 7,5 hp 7,5
EG2120 FACTS och HVDC i elkraftsystem Villkorligt valfri avancerad kurs 7,5 hp 7,5
EG2220 Elproduktion, miljö och marknader Villkorligt valfri avancerad kurs 7,5 hp 7,5
EG2311 Forskningsprojekt i elektriska energisystem, del 1 Villkorligt valfri avancerad kurs 7,5 hp 7,5
EH2745 Datortillämpningar i elkraftsystemet Villkorligt valfri avancerad kurs 4,5 hp 4,5
EH2770 IT-Management med Enterprise Architecture I Villkorligt valfri avancerad kurs 7,5 hp 7,5
EI2430 Högspänningsteknik Villkorligt valfri avancerad kurs 7,5 hp 7,5
EI2452 Tillförlitlighetsanalys för elkraftsystem Villkorligt valfri avancerad kurs 7,5 hp 7,5
EG2410 Modellering och simulering av hybrida system Villkorligt valfri avancerad kurs 7,5 hp
EJ2440 Elektriska transportsystem Villkorligt valfri avancerad kurs 6,0 hp