Årskurs 2

Masterprogram, elkraftteknik (TELPM), Utbildningsplan för kull HT2014

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2016. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Programmet består av fem olika block av kurser förutom examensarbetet, Obligatoriska kurser, tre grupper av Villkorligt valfria kurser, ur varje sådan grupp av kurser måste ett minsta antal hp läsas för att kunna ta ut examen samt slutligen ett block med helt valfria kurser.
1. Obligatoriska kurser:EH2220, EH2320, AK2030, samtliga kurser måste läsas för examen.
2. Grundläggande Elkraftteknik (Villkorligt valfria - grupp 1): EG2100, EG2200, EH2741, EI2436, EJ2301 samt  EJ2201. Av dessa måste minst 24 hp läsas för examen. Det är fritt att läsa kurserna antigen år 1, eller år 2. Notera dock att dessa ofta utgör förkunskapskrav till kurserna i Villkorligt valfria – grupp 2.
3. Avancerad Elkraftteknik (Villkorligt Valfri – grupp 2):  EG2110, EG2120, EG2210, EG2220, EG2311, EG2312, EG2340, EG2420, EH2745, EI2402, EI2405, EI2437, EI2439, EI2430, EI2433, EI2440, EI2452, EI2455, EI2490, EJ2222, EJ2230, EJ2311, EJ2420, EJ2440, EL1820, EL2520, EL2620, EL2450, EP2500, IK2218. Av dessa måste minst 22,5 hp läsas för examen. Det är fritt att läsa kurserna antingen år 1 eller 2, så länge nödvändiga förkunskapskrav är uppfyllda.
4. Projektkurser i Elkraftteknik (Villkorligt valfri – grupp 3): EH2751, EI2520, EJ2120, EG2330, Av dessa måste minst 9 hp läsas för examen.
5. Helt valfria, rekommenderade kurser: EQ2870, EP2510, SF2812, SF2822, EH2770, EH2030, ME2043, EL1150, MJ2411, MJ2410, DD2431, DD2425
Med reservation för eventuella ändringar eller felskrivningar.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EH2220 Den hållbara ingenjören i elkraftteknik 3,0 hp 0,5 0,5 0,3 0,2

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EI2402 Elektromagnetisk förenlighet
Villkorligt valfri avancerad kurs
7,5 hp 7,5
EI2439 Skyddssystem i elkraftsystem
Villkorligt valfri avancerad kurs
6,0 hp 6,0
EJ2222 Konstruktion av elektriska maskiner
Villkorligt valfri avancerad kurs
7,5 hp 7,5
EP2120 Internetworking
Villkorligt valfri avancerad kurs
7,5 hp 7,5
IK2218 Internets protokoll och principer
Villkorligt valfri avancerad kurs
6,0 hp 6,0
EG2312 Forskningprojekt i elektriska energisystem, del 2
Villkorligt valfri avancerad kurs
7,5 hp 3,5 4,0
EG2330 Utformning av elkraftsystem, projektkurs
Villkorligt valfri projekt kurs
9,0 hp 4,5 4,5
EG2340 Vindkraftsystem
Villkorligt valfri avancerad kurs
7,5 hp 3,5 4,0
EG2420 Teori och projekt i Monte Carlo-simulering
Villkorligt valfri avancerad kurs
7,5 hp 4,0 3,5
EH2751 Kommunikation och styrning i elkraftsystem - projektkurs
Villkorligt valfri projekt kurs
9,0 hp 4,5 4,5
EI2520 Elektroteknisk teori och konstruktion, projektkurs
Villkorligt valfri projekt kurs
9,0 hp 4,0 5,0
EJ2120 Elektrisk energiomvandling - projektkurs
Villkorligt valfri projekt kurs
9,0 hp 4,5 4,5
EJ2420 Seminarieserie i elektriska maskiner och effektelektronik
Villkorligt valfri avancerad kurs
1,5 hp 0,8 0,7
EI2490 Seminariekurs i elektroteknisk konstruktion och högspänningsteknik
Villkorligt valfri avancerad kurs
1,5 hp 0,3 0,4 0,4 0,4
EI2405 Elektromagnetisk fältteori, fortsättningskurs
Villkorligt valfri avancerad kurs
7,5 hp 7,5
EI2433 Electrotechnical Modelling
Villkorligt valfri avancerad kurs
7,5 hp 7,5
EL2620 Olinjär reglering
Villkorligt valfri avancerad kurs
7,5 hp 7,5
EP2500 Säkra nätverkssystem
Villkorligt valfri avancerad kurs
7,5 hp 7,5
EI2437 Avancerade mätningar i elektrotekniska system
Villkorligt valfri avancerad kurs
7,5 hp