Senast ändrad: 2015-01-23
Godkänd: 2015-01-23

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng vilket motsvarar 2 års heltidsstudier på avancerad nivå. Utbildningens undervisningsspråk är engelska.