Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (10,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp Avancerad nivå
EH2220 Den hållbara ingenjören i elkraftteknik 3,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EG2100 Analys av elkraftsystem Villkorligt valfri bas kurs 6,0 hp Avancerad nivå
EG2110 Stabilitet och styrning av elkraftsystem Villkorligt valfri avancerad kurs 7,5 hp Avancerad nivå
EG2120 FACTS och HVDC i elkraftsystem Villkorligt valfri avancerad kurs 7,5 hp Avancerad nivå
EG2200 Drift och planering av elproduktion Villkorligt valfri bas kurs 6,0 hp Avancerad nivå
EG2210 Elmarknadsanalys Villkorligt valfri avancerad kurs 7,5 hp Avancerad nivå
EG2220 Elproduktion, miljö och marknader Villkorligt valfri avancerad kurs 7,5 hp Avancerad nivå
EG2311 Forskningsprojekt i elektriska energisystem, del 1 7,5 hp Avancerad nivå
EH2741 Kommunikation och styrning i elkraftsystem Villkorligt valfri bas kurs 6,0 hp Avancerad nivå
EH2745 Datortillämpningar i elkraftsystemet Villkorligt valfri avancerad kurs 4,5 hp Avancerad nivå
EI2430 Högspänningsteknik Villkorligt valfri avancerad kurs 7,5 hp Avancerad nivå
EI2436 Elnätsteknologi och ställverkskonstruktion Villkorligt valfri bas kurs 6,0 hp Avancerad nivå
EI2440 Elektroteknisk konstruktion Villkorligt valfri avancerad kurs 7,5 hp Avancerad nivå
EI2452 Tillförlitlighetsanalys för elkraftsystem Villkorligt valfri avancerad kurs 7,5 hp Avancerad nivå
EI2455 Smarta elektriska kraftnät och system Villkorligt valfri avancerad kurs 7,5 hp Avancerad nivå
EJ2201 Elektriska maskiner och drivsystem Villkorligt valfri bas kurs 6,0 hp Avancerad nivå
EJ2230 Reglering för elektrisk energiomvandling Villkorligt valfri avancerad kurs 6,0 hp Avancerad nivå
EJ2301 Effektelektronik Villkorligt valfri bas kurs 6,0 hp Avancerad nivå
EJ2311 Effektelektronisk modulation Villkorligt valfri avancerad kurs 6,0 hp Avancerad nivå
EJ2420 Seminarieserie i elektriska maskiner och effektelektronik Villkorligt valfri avancerad kurs 1,5 hp Avancerad nivå
EJ2440 Elektriska transportsystem Villkorligt valfri avancerad kurs 6,0 hp Avancerad nivå
EL2450 Hybrida och inbyggda reglersystem Villkorligt valfri avancerad kurs 7,5 hp Avancerad nivå
EL2520 Reglerteknik, fortsättningskurs Villkorligt valfri avancerad kurs 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Programmet består av fem olika block av kurser samt examensarbete. Dessa är Obligatoriska kurser, tre grupper av Villkorligt valfria kurser, ur varje sådan grupp av kurser måste ett minsta antal hp läsas för att kunna ta ut examen samt slutligen ett block med helt valfria kurser.

1. Obligatoriska kurser:EH2220, AK2036, samtliga kurser måste läsas för examen. För studenter som följer programmet kortare tid  än två år, t.ex. pga utlandsstudier, ersätts kursen EH2220 med EH2221.

2. Grundläggande Elkraftteknik (Villkorligt valfria - grupp 1): EG2100, EG2200, EH2741, EI2436, EJ2301 samt  EJ2201. Av dessa måste minst 24 hp läsas för examen. Det är fritt att läsa kurserna antigen år 1, eller år 2. Notera dock att dessa ofta utgör förkunskapskrav till kurserna i Villkorligt valfria – grupp 2.

3. Avancerad Elkraftteknik (Villkorligt Valfri – grupp 2):  EG2110, EG2120, EG2210, EG2220, EG2340, EG2420, EH2745, EI2402, EI2405, EI2430, EI2433, EI2437, EI2439,  EI2440, EI2452, EI2455, EI2490, EJ2222, EJ2230, EJ2311, EJ2420, EJ2440, EL2520, EL2620, EL2450, EL2700, EL2820. Av dessa måste minst 22,5 hp läsas för examen. Det är fritt att läsa kurserna antingen år 1 eller 2, så länge nödvändiga förkunskapskrav är uppfyllda.

4. Projektkurser i Elkraftteknik (Villkorligt valfri – grupp 3): EI2520, EG2330, EH2720, av dessa måste minst 7.5 hp läsas för examen.

5. Helt valfria, rekommenderade kurser: EQ2870, EP2120, EP2500, EP2510, SF2812, SF2822, EH2770, EH2030, ME2043, EL1150, MJ2411, MJ2410, DD2431, DD2425, IK2218
Med reservation för eventuella ändringar eller felskrivningar.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (3,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EH2220 Den hållbara ingenjören i elkraftteknik 3,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EG2330 Utformning av elkraftsystem, projektkurs Villkorligt valfri projekt kurs 9,0 hp Avancerad nivå
EG2340 Vindkraftsystem Villkorligt valfri avancerad kurs 7,5 hp Avancerad nivå
EG2420 Teori och projekt i Monte Carlo-simulering Villkorligt valfri avancerad kurs 7,5 hp Avancerad nivå
EH2720 Projektstyrning Villkorligt valfri avancerad kurs 7,5 hp Avancerad nivå
EI2402 Elektromagnetisk förenlighet Villkorligt valfri avancerad kurs 7,5 hp Avancerad nivå
EI2405 Elektromagnetisk fältteori, fortsättningskurs Villkorligt valfri avancerad kurs 7,5 hp Avancerad nivå
EI2439 Skyddssystem i elkraftsystem Villkorligt valfri avancerad kurs 6,0 hp Avancerad nivå
EI2490 Seminariekurs i elektroteknisk konstruktion och högspänningsteknik Villkorligt valfri avancerad kurs 1,5 hp Avancerad nivå
EI2520 Elektroteknisk teori och konstruktion, projektkurs Villkorligt valfri projekt kurs 9,0 hp Avancerad nivå
EJ2222 Konstruktion av elektriska maskiner Villkorligt valfri avancerad kurs 7,5 hp Avancerad nivå
EJ2420 Seminarieserie i elektriska maskiner och effektelektronik Villkorligt valfri avancerad kurs 1,5 hp Avancerad nivå
EL2620 Olinjär reglering Villkorligt valfri avancerad kurs 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Programmet består av fem olika block av kurser samt examensarbete. Dessa är Obligatoriska kurser, tre grupper av Villkorligt valfria kurser, ur varje sådan grupp av kurser måste ett minsta antal hp läsas för att kunna ta ut examen samt slutligen ett block med helt valfria kurser.

1. Obligatoriska kurser:EH2220, AK2036, samtliga kurser måste läsas för examen. För studenter som följer programmet kortare tid  än två år, t.ex. pga utlandsstudier, ersätts kursen EH2220 med EH2221.

2. Grundläggande Elkraftteknik (Villkorligt valfria - grupp 1): EG2100, EG2200, EH2741, EI2436, EJ2301 samt  EJ2201. Av dessa måste minst 24 hp läsas för examen. Det är fritt att läsa kurserna antigen år 1, eller år 2. Notera dock att dessa ofta utgör förkunskapskrav till kurserna i Villkorligt valfria – grupp 2.

3. Avancerad Elkraftteknik (Villkorligt Valfri – grupp 2):  EG2110, EG2120, EG2210, EG2220, EG2340, EG2420, EH2745, EI2402, EI2405, EI2439, EI2430, EI2433, EI2440, EI2452, EI2455, EI2490, EJ2222, EJ2230, EJ2311, EJ2420, EJ2440,  EL2520, EL2620, EL2450, EL2700, EL2820. Av dessa måste minst 22,5 hp läsas för examen. Det är fritt att läsa kurserna antingen år 1 eller 2, så länge nödvändiga förkunskapskrav är uppfyllda. (EI2437 är vilande).

4. Projektkurser i Elkraftteknik (Villkorligt valfri – grupp 3): EI2520, EG2330, EH2720, av dessa måste minst 7.5 hp läsas för examen.

5. Helt valfria, rekommenderade kurser: EQ2870, EP2120, EP2500, EP2510, SF2812, SF2822, EH2770, EH2030, ME2043, EL1150, MJ2411, MJ2410, DD2431, DD2425, IK2218
Med reservation för eventuella ändringar eller felskrivningar.