Årskurs 2

Masterprogram, elkraftteknik (TELPM), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Programmet består av fyra olika block av kurser samt examensarbete. Dessa är Obligatoriska kurser, två grupper av Villkorligt valfria kurser, ur varje sådan grupp av kurser måste ett minsta antal hp läsas för att kunna ta ut examen samt slutligen ett block med helt valfria kurser.

1. Obligatoriska kurser: EH2220, AK2030, EI2525, samtliga kurser måste läsas för examen. För studenter som följer programmet kortare tid  än två år, t.ex. pga utlandsstudier, ersätts kursen EH2220 med EH2221.
2. Grundläggande Elkraftteknik (Villkorligt valfria - grupp 1): EG2100, EG2200, EH2741, EI2436, EJ2301 samt  EJ2201. Av dessa måste minst 24 hp läsas för examen. Det är fritt att läsa kurserna antigen år 1, eller år 2. Notera dock att dessa ofta utgör förkunskapskrav till kurserna i Villkorligt valfria – grupp 2.
3. Avancerad Elkraftteknik (Villkorligt Valfri – grupp 2):  EG2120, EG2210, EG2220, EG2340, EG2420, EH2745, EI2402, EI2405, EI2430, EI2433, EI2437, EI2439,  EI2440, EI2452, EI2455, EI2490, EJ2222, EJ2230, EJ2311, EJ2420, EJ2440, EL2520, EL2620, EL2450, EL2700, EL2820. Av dessa måste minst 22,5 hp läsas för examen. Det är fritt att läsa kurserna antingen år 1 eller 2, så länge nödvändiga förkunskapskrav är uppfyllda.
4. Helt valfria kurser. Rekommenderade: EQ2870, EP2120, EP2500, EP2510, SF2812, SF2822, EH2770, EH2030, ME2043, EL1150, MJ2411, MJ2410, DD2431, DD2425, IK2218.

Med reservation för eventuella ändringar eller felskrivningar.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EH2220 Den hållbara ingenjören i elkraftteknik 3,0 hp 0,4 0,4 0,4 0,2
EI2525 Elkrafttekniskt projekt
Ersätter EI2520
50535 9,0 hp 4,0 5,0
EA270X Examensarbete inom elektroteknik med inriktning mot elkraftteknik, avancerad nivå 60485 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EH2720 Projektstyrning
Villkorligt valfri projekt kurs
50611 7,5 hp 7,5
EJ2222 Konstruktion av elektriska maskiner
Villkorligt valfri avancerad kurs
50536 7,5 hp 7,5
EG2340 Vindkraftsystem
Villkorligt valfri avancerad kurs
50528 7,5 hp 3,5 4,0
EG2420 Teori och projekt i Monte Carlo-simulering
Villkorligt valfri avancerad kurs
50529 7,5 hp 4,0 3,5
EI2439 Skyddssystem i elkraftsystem
Villkorligt valfri avancerad kurs
50533 6,0 hp 3,0 3,0
EJ2420 Seminarieserie i elektriska maskiner och effektelektronik
Villkorligt valfri avancerad kurs
50527 1,5 hp 0,3 0,4 0,4 0,4
EI2402 Elektromagnetisk förenlighet
Villkorligt valfri avancerad kurs
50393 7,5 hp 7,5
EI2405 Elektromagnetisk fältteori, fortsättningskurs
Villkorligt valfri avancerad kurs
50411 7,5 hp 7,5
EL2620 Olinjär reglering
Villkorligt valfri avancerad kurs
50014 7,5 hp 7,5
EI2490 Seminariekurs i elektroteknisk konstruktion och högspänningsteknik
Villkorligt valfri avancerad kurs
60363 1,5 hp 0,7 0,8