Utbildningens omfattning och innehåll

Masterprogram, elkraftteknik (TELPM), Utbildningsplan för kull HT2019

Senast ändrad: 2020-05-11
Godkänd: 2020-05-11

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng vilket motsvarar 2 års heltidsstudier. Utbildningens undervisningsspråk är engelska.

Följande inriktningar finns:

1. Elkraftsystem, med fokus på elkraftsystemets dynamik, stabilitet och styrning, samt elmarknader och deras utformning.

2. Informations- och styrsystem, med fokus på automation, styrning och övervakning av elkraftsystem.

3. Elektroteknisk design, med fokus på fysiska och tekniska grunderna för design och underhåll av låg-och högspänningskomponenter, utrustningar och system.

4. Elektrisk energiomvandling med fokus på elektriska maskiner och kraftelektronik.

5. Management, en bred bas av elkraftskurserläses och kompletteras av valfria kurser inom ekonomi, innovation och management.