Kandidatprogram, Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling (TFAFK)

Välj utbildningsplan. Oftast överensstämmer kull med den termin då studierna påbörjades vid programmet.