Utbildningens omfattning och innehåll

Kandidatprogram, Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling (TFAFK), Utbildningsplan för kull HT2011

Senast ändrad: 2013-03-05
Godkänd: 2013-03-05

Kandidatutbildningen omfattar 180 högskolepoäng, vilket i normal studietakt motsvarar 3 års heltidsstudier (6 terminer). Utbildningens kurser ges på grundnivå.  

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket i utbildningen är svenska, viss engelsk litteratur förekommer dock.