Årskurs 2

Kandidatprogram, Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling (TFAFK), Utbildningsplan för kull HT2014

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2016. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AI1108 Investeringsanalys 7,5 hp 7,5
AI1170 Relationsmarknadsföring och marknadsanalys 7,5 hp 7,5
AI1171 Management och etik 7,5 hp 7,5
AI1519 Speciell fastighetsrätt 7,5 hp 7,5
AI1147 Fastighetsvärdering 7,5 hp 7,5
AF1007 Husbyggnadsteknik 7,5 hp 7,5
AI1520 Plan-, bygg- och miljörätt vid fastighetsutveckling 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AG1421 Fastighetsinformationsteknik 7,5 hp 7,5
AI1142 Finansiell rapportering och analys
Obligatorisk kurs för förmedlingsspåret
7,5 hp