Gemensamma kurser

Årskurs 1

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SF1611 Introduktionskurs i matematik I 1,5 hp Grundnivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (52,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AF1007 Husbyggnadsteknik 7,5 hp Grundnivå
AI1108 Investeringsanalys 7,5 hp Grundnivå
AI1147 Fastighetsvärdering 7,5 hp Grundnivå
AI1170 Relationsmarknadsföring och marknadsanalys 7,5 hp Grundnivå
AI1171 Management och etik 7,5 hp Grundnivå
AI1519 Speciell fastighetsrätt 7,5 hp Grundnivå
AI1520 Plan-, bygg- och miljörätt vid fastighetsutveckling 7,5 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AG1421 Fastighetsinformationsteknik 7,5 hp Grundnivå
AI1142 Finansiell rapportering och analys Obligatorisk kurs för förmedlingsspåret 7,5 hp Grundnivå

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (22,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AI1144 Fastighetsfinansiering och investering 7,5 hp Grundnivå
AI1145 Ekonomisk fastighetsförvaltning 7,5 hp Grundnivå
AI1521 Hyres-, bostads- och arrenderätt 7,5 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AI106X Examensarbete inom fastighetsförmedling, grundnivå Kursen kan bytas ut mot AI104X med betygsskala A-F 15,0 hp Grundnivå
AI1172 Fastighetsförmedling i juridiken Obligatorisk kurs för förmedlingsspåret 7,5 hp Grundnivå
AI1173 Fastighetsförmedling i praktiken Obligatorisk kurs för förmedlingsspåret 7,5 hp Grundnivå
AI1174 Individ- och bostadsbeskattning Obligatorisk kurs för förmedlingsspåret 7,5 hp Grundnivå
AI1522 Fastighets- och stadsutveckling 7,5 hp Grundnivå
AI1523 Markåtkomst och ersättning 7,5 hp Grundnivå
AI1524 Markexploatering 7,5 hp Grundnivå
AI161X Examensarbete inom fastighetsutveckling, grundnivå Kursen kan bytas ut mot AI160X med betygsskala A-F 15,0 hp Grundnivå