Årskurs 3

Kandidatprogram, Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling (TFAFK), Utbildningsplan för kull HT2015

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AI1170 Relationsmarknadsföring och marknadsanalys 7,5 hp 7,5
AI1521 Hyres-, bostads- och arrenderätt 7,5 hp 7,5
AI1171 Management och etik 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AI1174 Individ- och bostadsbeskattning
Obligatorisk kurs för förmedlingsspåret
7,5 hp 7,5
AI1522 Fastighets- och stadsutveckling 7,5 hp 7,5
AI1172 Fastighetsförmedling i juridiken
Obligatorisk kurs för förmedlingsspåret
7,5 hp 7,5
AI1173 Fastighetsförmedling i praktiken
Obligatorisk kurs för förmedlingsspåret
7,5 hp 7,5
AI1523 Markåtkomst och ersättning 7,5 hp 7,5
AI1524 Markexploatering 7,5 hp 7,5
AI106X Examensarbete inom fastighetsförmedling, grundnivå 15,0 hp 15,0
AI161X Examensarbete inom fastighetsutveckling, grundnivå 15,0 hp 15,0