Gemensamma kurser

Årskurs 1

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SF0003 Introduktion i matematik 1,5 fup Förberedande nivå

Kompletterande information

SF0003 Introduktion i matematik på 1,5hp är valfri.

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AG1421 Fastighetsinformationsteknik 7,5 hp Grundnivå
AI1142 Finansiell rapportering och analys Obligatorisk kurs för förmedlingsspåret 7,5 hp Grundnivå

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (22,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AI1170 Relationsmarknadsföring och marknadsanalys 7,5 hp Grundnivå
AI1171 Management och etik 7,5 hp Grundnivå
AI1521 Hyres-, bostads- och arrenderätt 7,5 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AI106X Examensarbete inom fastighetsförmedling, grundnivå Obligatorisk kurs för förmedlingsspåret 15,0 hp Grundnivå
AI1172 Fastighetsförmedling i juridiken Obligatorisk kurs för förmedlingsspåret 7,5 hp Grundnivå
AI1173 Fastighetsförmedling i praktiken Obligatorisk kurs för förmedlingsspåret 7,5 hp Grundnivå
AI1174 Individ- och bostadsbeskattning Obligatorisk kurs för förmedlingsspåret 7,5 hp Grundnivå
AI1522 Fastighets- och stadsutveckling 7,5 hp Grundnivå
AI1523 Markåtkomst och ersättning 7,5 hp Grundnivå
AI1524 Markexploatering 7,5 hp Grundnivå
AI161X Examensarbete inom fastighetsutveckling, grundnivå 15,0 hp Grundnivå