Årskurs 2

Kandidatprogram, Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling (TFAFK), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AI1108 Investeringsanalys 7,5 hp 7,5
AI1144 Fastighetsfinansiering och investering 7,5 hp 7,5
AI1519 Speciell fastighetsrätt 7,5 hp 7,5
AI1520 Plan-, bygg- och miljörätt vid fastighetsutveckling 7,5 hp 7,5
AI1147 Fastighetsvärdering 60711 7,5 hp 7,5
AF1007 Husbyggnadsteknik 60811 7,5 hp 7,5
AL1300 Geovetenskap och markanvändning i praktiken 60228 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AG1421 Fastighetsinformationsteknik 60748 7,5 hp 7,5
AI1142 Finansiell rapportering och analys
Obligatorisk kurs för förmedlingsspåret
60620 7,5 hp 7,5