Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AI1170 Relationsmarknadsföring och marknadsanalys 7,5 hp 7,5
AI1521 Hyres-, bostads- och arrenderätt 7,5 hp 7,5
AI1171 Management och etik 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AI1174 Individ- och bostadsbeskattning Obligatorisk kurs för förmedlingsspåret 7,5 hp 7,5
AI1522 Fastighets- och stadsutveckling 7,5 hp 7,5
AI1172 Fastighetsförmedling i juridiken Obligatorisk kurs för förmedlingsspåret 7,5 hp 7,5
AI1173 Fastighetsförmedling i praktiken Obligatorisk kurs för förmedlingsspåret 7,5 hp 7,5
AI1523 Markåtkomst och ersättning 7,5 hp 7,5
AI1524 Markexploatering 7,5 hp 7,5
AI106X Examensarbete inom fastighetsförmedling, grundnivå Obligatorisk kurs för förmedlingsspåret 15,0 hp 15,0
AI161X Examensarbete inom fastighetsutveckling, grundnivå 15,0 hp 15,0