Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2016. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Rektor beslutar att från och med 2015-07-01 skall betygen godkänd (P) och underkänd (F) användas för examensarbeten. Student som påbörjat studier 2007-07-01 – 2015-06-30 kan anmäla att han/hon vill utföra examensarbete med betygsskala A-F. En sådan anmälan ska göras innan registrering görs på kursen och kursen påbörjas.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AI270U Fastighetsekonomins grunder /Uppdragsutbildning/ 7,5 hp
AI271U Marknadsanalys och fastighetsutveckling 7,5 hp
AI272U Investeringsanalys för fastighetstillämpningar 7,5 hp
AI273U Fastighetsvärdering och analys 7,5 hp
AI274U Fastighetsfinansiering och investering 7,5 hp
AI275U Vetenskapsteori och forskningsmetodik Kurserna AI270U, AI271U, AI272U, AI273U och AI274U måste vara avklarade. 7,5 hp
AI277U Examensarbete inom fastigheter/uppragsutibldnig/ Huvuddelen av kurs AI275U skall vara avklarade. 15,0 hp