Senast ändrad: 2015-03-24
Godkänd: 2015-03-24

Grundläggande behörighet

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 hp från svensk högskola/universitet eller motsvarande utländsk examen.

Särskild behörighet

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 hp från svensk högskola/universitet eller motsvarande utländsk examen inom samhällsbyggnadsområdet. Deltagarna behöver ha minst;

· 15 hp i nationalekonomi/företagsekonomi eller motsvarande.

· Engelska B eller motsvarande

Särskild behörighet har också den som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet inom fastighetsbranschen, eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Urval

Urval till programmet baseras på en utvärdering av följande kriterier:

De behöriga deltagarna som har fullgjort programmets fem inledande kurser antas till programmet.