Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AI270U Fastighetsekonomins grunder /Uppdragsutbildning/ 7,5 hp Avancerad nivå
AI271U Marknadsanalys och fastighetsutveckling 7,5 hp Avancerad nivå
AI272U Investeringsanalys för fastighetstillämpningar 7,5 hp Avancerad nivå
AI273U Fastighetsvärdering och analys 7,5 hp Avancerad nivå
AI274U Fastighetsfinansiering och investering 7,5 hp Avancerad nivå
AI275U Vetenskapsteori och forskningsmetodik Kurserna AI270U, AI271U, AI272U, AI273U och AI274U måste vara avklarade. 7,5 hp Avancerad nivå
AI277U Examensarbete inom fastigheter/uppragsutibldnig/ Huvuddelen av kurs AI275U skall vara avklarade. 15,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Rektor beslutar att från och med 2015-07-01 skall betygen godkänd (P) och underkänd (F) användas för examensarbeten. Student som påbörjat studier 2007-07-01 – 2015-06-30 kan anmäla att han/hon vill utföra examensarbete med betygsskala A-F. En sådan anmälan ska göras innan registrering görs på kursen och kursen påbörjas.