Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (51,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK1213 Samhälle, kultur och industri i Sverige ur ett historiskt perspektiv 7,5 hp Grundnivå
ED2210 Elektromagnetiska vågor i dispersiva media 6,0 hp Avancerad nivå
ED2230 Kaos och själv-organisation 6,0 hp Avancerad nivå
ED2235 Atomfysik för fusion 6,0 hp Avancerad nivå
ED2245 Projekt inom fusionsfysik 4,5 hp Avancerad nivå
EF2200 Plasmafysik 6,0 hp Avancerad nivå
SH2310 Strålningsdetektorer och medicinska bildgivande system 7,5 hp Avancerad nivå
SI2530 Beräkningsfysik 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EF2240 Rymdfysik 6,0 hp Avancerad nivå
EI2410 Fältteori för vågledare 7,5 hp Avancerad nivå
EI2420 Elektromagnetisk vågutbredning 7,5 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DS1301 Teknisk engelska, mellannivå 9,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

At least two of the proposed courses should be selected Optional in both first and second year:

EF2240 Space physics

EI2410 Field Theory for Guided Waves

EI2420 Electromagnetic Wave

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK1213 Samhälle, kultur och industri i Sverige ur ett historiskt perspektiv 7,5 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ED2220 Experimentell fusionsplasmafysik 6,0 hp Avancerad nivå
ED2230 Kaos och själv-organisation 6,0 hp Avancerad nivå
EF2230 Experimentella metoder i rymdplasmafysik 6,0 hp Avancerad nivå
EF2240 Rymdfysik 6,0 hp Avancerad nivå
EI2410 Fältteori för vågledare 7,5 hp Avancerad nivå
EI2420 Elektromagnetisk vågutbredning 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

At least two of the proposed courses should be selected Optional in both first and second year:

EF2240 Space physics

EI2410 Field Theory for Guided Waves

EI2420 Electromagnetic Wave