Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, fusionsenergi och teknisk fysik (TFEPM), Utbildningsplan för kull HT2010

Gemensamma kurser

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

At least two of the proposed courses should be selected Optional in both first and second year:

EF2240 Space physics

EI2410 Field Theory for Guided Waves

EI2420 Electromagnetic Wave

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

At least two of the proposed courses should be selected Optional in both first and second year:

EF2240 Space physics

EI2410 Field Theory for Guided Waves

EI2420 Electromagnetic Wave