Behörighet och urval

Kandidatprogram, fastighet och finans (TFOFK), Utbildningsplan för kull HT2007

Senast ändrad: 2015-04-01
Godkänd: 2015-04-01

För antagning till kandidatutbildningen i fastighet och finans krävs grundläggande behörighet samt särskild behörighet motsvarande Matematik C och Naturkunskap B. I stället för Naturkunskap B ger Fysik A och Kemi A behörighet. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget Godkänd eller 3.

 För behörighetskrav och urvalsprinciper se KTHs antagningsordning, http://www.kth.se/info/kth-handboken/II/11/1.html