Bilaga 1: Kurslista

Kandidatprogram, fastighet och finans (TFOFK), Utbildningsplan för kull HT2007

Gemensamma kurser

Valfria kurser

Villkorligt valfria kurser