Utbildningens omfattning och innehåll

Kandidatprogram, fastighet och finans (TFOFK), Utbildningsplan för kull HT2007

Senast ändrad: 2015-04-01
Godkänd: 2015-04-01

Kandidatutbildningen i Fastighet och finans omfattar 180 högskolepoäng, vilket i normal studietakt motsvarar 3 års heltidsstudier (6 terminer). Utbildningens kurser ges på grundnivå. Under årskurs 3 finns möjlighet att läsa en eller flera kurser på avancerad nivå, där det avslutande examensarbetet ingår. Utbildningen leder till en teknologie kandidatexamen

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket i utbildningen är i huvudsak svenska, viss engelsk litteratur förekommer dock. Vilket språk en kurs undervisas på framgår av studiehandboken.