Gemensamma kurser

Årskurs 1

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AI1124 Introduktion till fastighet och finans 1,5 hp Grundnivå

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AI1138 Management och etik i fastighet och finans 7,5 hp Grundnivå
AI1139 Relationsmarknadsföring och marknadsanalys i fastighet och finans 7,5 hp Grundnivå
AI1512 Kredit- och obeståndsrätt 7,5 hp Grundnivå
AI2114 Företags- och fastighetsbeskattning 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AI102X Examensarbete inom fastighetsekonomi, grundnivå 15,0 hp Grundnivå
AI103X Examensarbete inom finans, grundnivå 15,0 hp Grundnivå
AI1111 Fastighetsvärdering 7,5 hp Grundnivå
AI1134 Kapitalmarknader och finansiella instrument 7,5 hp Grundnivå
AI1141 Kreditbedömning 7,5 hp Grundnivå
AI1514 Tillämpad avtalsrätt 7,5 hp Grundnivå