Behörighet och urval

Kandidatprogram, fastighet och finans (TFOFK), Utbildningsplan för kull HT2009

Senast ändrad: 2011-01-13
Godkänd: 2011-02-28

För antagning till kandidatutbildningen i fastighet och finans krävs grundläggande behörighet samt särskild behörighet motsvarande Matematik C och Naturkunskap B. I stället för Naturkunskap B ger även Fysik A och Kemi A motsvarande behörighet. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget Godkänd eller 3. För behörighetskrav och urvalsprinciper se KTHs antagningsordning, http://www.kth.se/info/kth-handboken/II/11/1.html