Bilaga 1: Kurslista

Kandidatprogram, fastighet och finans (TFOFK), Utbildningsplan för kull HT2009

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Valfria kurser

Årskurs 2

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser