Utbildningens omfattning och innehåll

Kandidatprogram, fastighet och finans (TFOFK), Utbildningsplan för kull HT2009

Senast ändrad: 2011-01-13
Godkänd: 2011-02-28

Kandidatutbildningen i Fastighet och finans omfattar 180 högskolepoäng, vilket i normal studietakt motsvarar 3 års heltidsstudier (6 terminer). Utbildningens kurser ges på grundnivå. Under årskurs 3 finns möjlighet att läsa en eller flera kurser på avancerad nivå, där det avslutande examensarbetet ingår. Utbildningen leder till en teknologie kandidatexamen. 

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket i utbildningen är i huvudsak svenska, viss engelsk litteratur förekommer dock. Vilket språk en kurs undervisas på framgår av studiehandboken.