Senast ändrad: 2013-03-05
Godkänd: 2013-03-05

För antagning till kandidatutbildningen i fastighet och finans krävs grundläggande behörighet samt särskild behörighet motsvarande Matematik D och Naturkunskap B. I stället för Naturkunskap B ger även Fysik A och Kemi A motsvarande behörighet. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget Godkänd eller 3. För behörighetskrav och urvalsprinciper se KTHs antagningsordning, http://www.kth.se/info/kth-handboken/II/11/1.html