Bilaga 2: Inriktningar

Kandidatprogram, fastighet och finans (TFOFK), Utbildningsplan för kull HT2011

Programmet har inga inriktningar.