Senast ändrad: 2013-10-21
Godkänd: 2013-10-21

För antagning till kandidatutbildningen i fastighet och finans krävs grundläggande behörighet samt särskild behörighet motsvarande Matematik D och Naturkunskap B. I stället för Naturkunskap B ger även Fysik A och Kemi A motsvarande behörighet. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget Godkänd eller 3.

För behörighetskrav och urvalsprinciper se KTHs antagningsordning, http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/antagning/1.27186