Gemensamma kurser

Årskurs 1

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SF1611 Introduktionskurs i matematik I 1,5 hp Grundnivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AG1421 Fastighetsinformationsteknik 7,5 hp Grundnivå
AI1108 Investeringsanalys 7,5 hp Grundnivå
AI1142 Finansiell rapportering och analys 7,5 hp Grundnivå
AI1144 Fastighetsfinansiering och investering 7,5 hp Grundnivå
AI1145 Ekonomisk fastighetsförvaltning 7,5 hp Grundnivå
AI1509 Allmän fastighetsrätt 7,5 hp Grundnivå
AI1519 Speciell fastighetsrätt 7,5 hp Grundnivå
DD1371 Beslutstödssystem 7,5 hp Grundnivå

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AI1170 Relationsmarknadsföring och marknadsanalys 7,5 hp Grundnivå
AI1171 Management och etik 7,5 hp Grundnivå
AI1512 Kredit- och obeståndsrätt 7,5 hp Grundnivå
AI2114 Företags- och fastighetsbeskattning 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AI105X Examensarbete inom finans, grundnivå Kursen kan bytas ut mot AI103X med betygsskala A-F 15,0 hp Grundnivå
AI107X Examensarbete inom fastighetsekonomi, grundnivå Kursen kan bytas ut mot AI102X med betygsskala A-F 15,0 hp Grundnivå
AI1134 Kapitalmarknader och finansiella instrument 7,5 hp Grundnivå
AI1141 Kreditbedömning 7,5 hp Grundnivå
AI1147 Fastighetsvärdering 7,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

Rektor beslutar att från och med 2015-07-01 skall betygen godkänd (P) och underkänd (F) användas för examensarbeten. Student som påbörjat studier 2007-07-01 – 2015-06-30 kan anmäla att han/hon vill utföra examensarbete med betygsskala A-F. En sådan anmälan ska göras innan registrering görs på kursen och kursen påbörjas.