Bilaga 1: Kurslista

Kandidatprogram, fastighet och finans (TFOFK), Utbildningsplan för kull HT2013

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Valfria kurser

Årskurs 2

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Rektor beslutar att från och med 2015-07-01 skall betygen godkänd (P) och underkänd (F) användas för examensarbeten. Student som påbörjat studier 2007-07-01 – 2015-06-30 kan anmäla att han/hon vill utföra examensarbete med betygsskala A-F. En sådan anmälan ska göras innan registrering görs på kursen och kursen påbörjas.