Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2016/2017. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AI1170 Relationsmarknadsföring och marknadsanalys 7,5 hp 7,5
AI2114 Företags- och fastighetsbeskattning 7,5 hp 7,5
AI1171 Management och etik 7,5 hp 7,5
AI1512 Kredit- och obeståndsrätt 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AI1134 Kapitalmarknader och finansiella instrument 7,5 hp 7,5
AI1141 Kreditbedömning 7,5 hp 7,5
AI1147 Fastighetsvärdering 7,5 hp 7,5
AI105X Examensarbete inom finans, grundnivå Kursen kan bytas ut mot AI103X med betygsskala A-F 15,0 hp 15,0
AI107X Examensarbete inom fastighetsekonomi, grundnivå Kursen kan bytas ut mot AI102X med betygsskala A-F 15,0 hp 15,0